handelswijze

Blog

Voorstel verplichting vertrouwenspersoon

Er is veel aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mariëtte Hamer stelt dat dit een groot maatschappelijk probleem is. Als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag zet zij zich in voor een integrale en effectieve aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het kabinet kondigt maatregelen aan, waaronder het mogelijk verplicht stellen van een vertrouwenspersoon. Bent u er klaar voor?

Dat het een groot maatschappelijk probleem is spreekt uit de cijfers. In mijn eerdere blog over de gedragscode schreef ik dat een op de acht mensen in Nederland vorige jaar te maken heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn omgerekend 1,8 miljoen mensen. Op het werk heeft 30% van de vrouwen wel eens te maken had gehad met aanranding of een andere fysieke vorm van seksuele intimidatie op de werkvloer. Seksueel grensoverschrijdend gedrag speelt zich dus zeer waarschijnlijk ook wel eens in uw organisatie.

Dit moet anders!

Het kabinet komt komende periode met een aantal voorstellen, zoals een publiekscampagne, het verplichten van een vertrouwenspersoon, een voor werkgevers verplichtte gedragscode en het verplichten van een klachtenregeling voor het melden van ongewenst gedrag. Over de gedragscode ongewenste omgangsvormen heb ik het in mijn vorige blog gehad en een gratis voorbeeld gedragscode kunt u hier verkrijgen.

Deze week werd ook bekend dat de vertrouwenspersoon mogelijk verplicht wordt. GroenLinks heeft hiertoe een wetsvoorstel ingediend en Mariëtte Hamer heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer van harte aanbevolen.

Hoe draagt een vertrouwenspersoon dan bij in de aanpak de cijfers te verlagen?

Een vertrouwenspersoon biedt werknemers onder andere een luisterend oor bij vragen of meldingen over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, en kan hen informatie bieden over de stappen die zij kunnen zetten om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Goed te weten is dat een vertrouwenspersoon niet een onderzoek initieert, daar is de klachtenregeling voor.

Daarbij, zegt Mariëtte Hamer, is het van belang dat de vertrouwenspersoon:

  • Deskundig is, dus een erkende opleiding heeft gevold en periodieke nascholing pleegt.
  • Onafhankelijk is door een zekere mate van rechtsbescherming en geen dubbele petten heeft zoals leidinggevende, HR-functionaris of lid is van een OR of personeelsvertegenwoordiging.
  • Voldoende tijd en middelen heeft om zijn/haar werkzaamheden als vertrouwenspersoon te kunnen uitvoeren.

Het is goed om deze regelgeving voor te zijn en het binnen uw organisatie goed te regelen. Daarbij kan het helpen een externe vertrouwenspersoon aan te stellen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de vertrouwenspersoon en de klachtenregeling, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via info@ethxcom.com of 085-0470310. En kijk ook eens op Meldjeklacht.

Ontdek wat een professionele klachtenprocedure losmaakt in organisaties.