Blog

Gedragscode ongewenst gedrag mogelijk verplicht

Er is veel aandacht voor ongewenst gedrag en seksuele intimidatie in het bijzonder, op het werk en daarbuiten. Het CBS meldt dat een op de acht mensen in Nederland vorige jaar te maken heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn omgerekend 1,8 miljoen mensen. Het kabinet kondigt maatregelen aan, waaronder het mogelijk verplicht stellen van een gedragscode ongewenst gedrag. Bent u er klaar voor?

In 2021 kwam uit onderzoek van het CNV onder een representatieve groep van 2700 werkenden al dat 30% van de werkende vrouwen wel eens te maken had gehad met aanranding of een andere fysieke vorm van seksuele intimidatie op de werkvloer.

Dat zijn schrikbarende cijfers. Het is voor werkgevers moeilijk vol te houden is voor deze af te doen met “dat komt bij ons niet voor” of “wij hebben een hele andere, veel meer open cultuur”. Iets wat nog wel eens wordt gezegd.

Wat gaan we hieraan doen?

Het kabinet komt waarschijnlijk komende periode met een aantal voorstellen. Zoals een publiekscampagne, het verplichten van een vertrouwenspersoon, een voor werkgevers verplichtte gedragscode en het verplichten van een klachtenregeling voor het melden van ongewenst gedrag.

Hoe helpt een gedragscode bij het voorkomen of beperken van ongewenste omgangsvormen?

Een gedragscode ongewenste omgangsvormen richt zich op het voorkomen of beperken van ongewenste omgangsvormen door collega’s en leidinggevenden. Een gedragscode ongewenste omgangsvormen kan een op zichzelf staand document zijn, maar kan ook een onderdeel zijn van een meeromvattende gedragscode. Dit wordt in het Engels vaak Code of Conduct genoemd en in het Nederlands meestal gewoon de Gedragscode. De gedragscode ongewenste omgangsvormen, of deze nu een apart document is of onderdeel van de algemene Gedragscode, kan deel uitmaken van uw aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Een gedragscode ongewenste omgangsvormen is, indien goed geïmplementeerd en actief uitgedragen, een hulpmiddel ter preventie en aanpak van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. In een gedragscode zijn gedragsregels of richtlijnen voor gedrag opgenomen. Deze regels of richtlijnen maken duidelijk welk gedrag de organisatie wil zien en welk gedrag niet getolereerd wordt. Als werknemers op de hoogte zijn van de gedragscode door o.a. training, aandacht via nieuwsbrieven en in het teamoverleg en het een ‘levend’ document is waar iedereen zich binnen de organisatie aan houdt, neemt het risico op ongewenste omgangsvormen af.

Een gedragscode bevat niet alleen gedragsregels en richtlijnen, maar legt ook uit wat te doen bij ongewenste omgangsvormen, wat de klachtenprocedure is en hoe de afhandeling van klachten met betrekking tot ongewenste omgangsvormen verloopt.

Een voorbeeld van een gedragscode ongewenste omgangsvormen kunt u hier vinden. Wacht niet tot deze verplicht wordt gesteld, maar download hem vandaag nog en ga er meteen mee aan de slag.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de vertrouwenspersoon, de klachtenregeling of heeft u hulp nodig bij het implementeren van een gedragscode ongewenste omgangsvormen, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via info@ethxcom.com of 085-0470310. En kijk ook eens op Meldjeklacht.

Ontdek wat een professionele klachtenprocedure losmaakt in organisaties.