Gedragscode Ongewenst Gedrag

Om een veilige cultuur te creëren op de werkvloer, is het belangrijk om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer tegen te gaan. Eén van de maatregelen die werkgevers kunnen nemen om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken is het gebruiken van een gedragscode. Dit kan bijdragen aan het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Wilt u een eerste aanzet doen tot het maken van een gedragscode ongewenste omgangsvormen, download dit voorbeeld dan gratis.

DOWNLOAD