Onderzoek

Integriteitsonderzoek: de laatste stap in het klachtenproces

Soms zijn klachten zo ernstig dat een uitgebreid onderzoek noodzakelijk is. Bijvoorbeeld een klacht over pesten of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is belangrijk dat zulke klachten goed onderzocht worden en het kan daarbij wenselijk of noodzakelijk zijn dit bij een externe partij te beleggen. Wij kunnen u daarbij helpen.  

Klachten kunnen u op verschillende wijze bereiken. Een medewerker kan een klacht indienen conform de klachtenregeling ongewenste omgangsvormen binnen uw organisatie. Of een klacht kan worden aangemeld via uw online klachtenplatform (zoals de online tool van Meldjeklacht). Of op meer informele wijze kunnen u signalen bereiken van bijvoorbeeld ongewenste omgangvormen door een van uw medewerkers jegens een andere medewerker. Ook in deze situatie kan een onderzoek wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn. Op welke manier dan ook u een klacht bereikt, vanuit uw verantwoordelijkheid voor een sociaal veilig werkklimaat, kunt u een onderzoek initiëren. 

De Meldjeklacht werkwijze

Elk onderzoek vindt plaats volgens de volgende vijf fasen:

  • De vaststelling van de opdracht, waarin we met u de doelstelling, reikwijdte en toetsingskader van het onderzoek vaststellen.
  • De interviewfase met vermeend slachtoffer, dader en getuigen.
  • De analyse van aanvullende informatie zoals documenten, Whatsapp berichten, social media uitingen.
  • De hoor en wederhoor fase waarin zowel vermeend slachtoffer als dader voor een tweede maal worden gehoord en gelegenheid krijgen op de voorlopige bevindingen te reageren.
  • De rapportage fase, waarin het concept rapport met opdrachtgever wordt besproken en vervolgens definitief wordt vastgesteld.  

Wilt u meer weten over het doen van een integriteitsonderzoek, neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Meldjeklacht werkvloer
Online tool

Onderzoeksfasen

Meldjeklacht werkvloer
Spreekwolk

Andrew Hoffmanns, ETHXCOM

Goede klachtenregeling draagt bij aan een mooier bedrijf

Toen we begonnen met de ontwikkeling van Meldjeklacht, waren de schandalen The Voice en Ajax nog niet naar buiten gekomen. Sinds dit wel gebeurde is de behoefte aan een professionele klachtenregeling sterk toegenomen. Deze en andere schandalen leggen bloot wat er mis kan gaan als er geen cultuur van openheid en vroegtijdig signaleren van problemen is.

Ontdek wat een professionele klachtenprocedure losmaakt in organisaties. 
Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon:
basis voor professioneel klachtenbeleid

Integriteitsbeleid gaat verder dan een klachtenregeling alleen. Een vertrouwenspersoon is daar ook onderdeel van. Deze is het eerste aanspreekpunt voor werknemers die zijn lastiggevallen of hulp en advies nodig hebben. De vertrouwenspersoon kijkt allereerst of een oplossing in de informele haalbaar is en begeleidt de uitwerking daarvan. Natuurlijk wijst hij medewerkers van het bedrijf ook op de tool Meldjeklacht en helpt ze desgewenst bij het invullen ervan.

Meldjeklacht heeft ervaren vertrouwenspersonen die op basis van een abonnement en uurtarief beschikbaar zijn.

Blog en informatie

Kenniscentrum

Lees meer over het hoe en waarom een klachtenregeling belangrijk is voor de gezondheid van je bedrijf en je mensen.

Meldjeklacht_ethics & compliance

01-05-2022

Het hart of het verstand

Ik las een mooi artikel in het NRC van het weekend geschreven door Geert Mak.

Meldjeklacht_klachtenregeling

02-05-2022

Waarom een klachtenregeling?

“Dat levert meer werk op dan nodig en daar zit ik niet op te wachten”, zou u kunnen denken.

Hoe ga je om met klachten

03-05-2022

Hoe ga je om met klachten?

Als u eenmaal een klachtenregeling hebt opgezet, er een website of een telefoonnummer beschikbaar is…