Blog

Is grensoverschrijdend gedrag écht zo’n probleem?

Onderzoek van de FNV wijst uit dat de werkvloer niet veilig is.
Het afgelopen decennium is er een groeiende bewustwording ontstaan over de ernstige impact van grensoverschrijdend gedrag op de werkplek. “De kus van Rubiales” of het schandaal rondom Matthijs van Nieuwkerk zijn voorbeelden die breed zijn uitgelicht in de media.  Of het nu gaat om pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of andere vormen van ongewenst gedrag, deze kwesties hebben een negatief effect op de werkcultuur en de mentale gezondheid van werknemers. FNV heeft recentelijk een onderzoek uitgevoerd dat dieper ingaat op dit probleem en mogelijke oplossingen aanreikt.

Het rapport, gepubliceerd op 20 oktober 2023, werpt een goed licht op grensoverschrijdend gedrag in verschillende beroepsgroepen en sectoren. Het biedt niet alleen inzicht in de omvang van het probleem, maar ook in de dieperliggende oorzaken en gevolgen voor slachtoffers en organisaties.

Hoe omvangrijk is het probleem van grensoverschrijdend gedrag eigenlijk?

Het onderzoek van FNV toont aan dat grensoverschrijdend gedrag een wijdverbreid probleem is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maarliefst 57% van de werknemers wordt geconfronteerd met situaties waarin hun grenzen worden overschreden. Dit varieert van vernederende opmerkingen tot fysieke bedreigingen. Deze verontrustende bevindingen benadrukken de noodzaak van dringende maatregelen om werknemers te beschermen en organisaties verantwoordelijk te houden voor het creëren van een veilig werkomgeving door onder andere een goede meldregeling te bewerkstelligen, in het bezit te zijn van een duidelijke gedragscode en te zorgen dat de vertrouwenspersoon, en de manier om deze te bereiken, bij iedereen bekend is.

Wat is de impact op werknemers en organisaties?

Het rapport belicht ook de effecten van grensoverschrijdend gedrag op individuele werknemers. 93% van de slachtoffers ervaart negatieve gevolgen. Zij lijden niet alleen onder emotionele stress, maar ook hun productiviteit, zelfvertrouwen en algehele welzijn worden aangetast. Wat weer leidt tot meer ziekteverzuim. Organisaties die grensoverschrijdend gedrag tolereren, ondervinden ernstige consequenties zoals reputatieschade, juridische procedures en verlies van talent. Het is duidelijk dat een actieve aanpak van deze kwesties essentieel is voor zowel het welzijn van werknemers als het succes van bedrijven.

Welke stappen kun je zetten naar een veiligere werkomgeving?

Het FNV-rapport biedt ook inzichten door suggesties te doen voor effectieve maatregelen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Zo is het volgens FNV van groot belang om directie en leidinggevenden te trainen als verantwoordelijken voor het uitdragen en uitvoeren van het beleid. Daarnaast adviseert het FNV een gedragscode te implementeren, een vertrouwenspersoon aan te stellen en te zorgen voor een goede klachtenregeling. Dit zijn eenvoudige stappen, maar cruciaal om een cultuur van respect en inclusiviteit te bevorderen.

Daarnaast benadrukt het rapport het belang van het creëren van een veilige meldingsomgeving waar slachtoffers zonder angst voor repercussies hun ervaringen kunnen delen. Organisaties worden aangemoedigd om zero-tolerancebeleid te implementeren en duidelijke consequenties te verbinden aan iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag.

Conclusie

Het onderzoek van FNV naar grensoverschrijdend gedrag geeft nogmaals aan hoe belangrijk het is te zorgen voor een veilige werkomgeving. Het biedt niet alleen een diepgaand inzicht in de omvang van het probleem, maar reikt ook waardevolle oplossingen aan voor werknemers en organisaties zoals bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon en de meldregeling. Oplossingen die EthXCom voor u kan bewerkstelligen. Het is nu aan ons allen om deze bevindingen serieus te nemen en gezamenlijk te werken aan een werkcultuur waarin respect en empathie centraal staan.

Lees het volledige rapport van FNV hier en laten we samen bouwen aan een toekomst waarin elke werknemer met waardigheid en respect behandeld wordt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over integriteit en hoe een programma op te zetten voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via info@ethxcom.com of 085-0470310. En kijk ook eens op Meldjeklacht.

Ontdek wat een professionele klachtenprocedure losmaakt in organisaties.