Klachtenregeling

Professionele klachtenregeling onmisbaar in organisaties

Waar mensen samenwerken gaan soms dingen mis: van misverstanden en pesterijen tot ongewenst grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, fraude en andere integriteitskwesties. Daarom is het belangrijk dat uw organisatie een klachtenregeling heeft. Dit geldt voor kleine en grotere bedrijven, maar ook voor non-profitorganisaties en zelfs verenigingen en stichtingen.

Met een professionele klachtenprocedure geeft u werknemers, klanten, leveranciers en andere relaties een formele mogelijkheid om vervelende zaken te melden. Zo geeft u invulling aan professioneel werkgeverschap en adequaat bestuur en zorgt u voor meer veiligheid op de werkvloer. 

Met Meldjeklacht neemt een onafhankelijke partij een klacht in behandeling en handelt deze conform een vooraf vastgelegde procedure af. Melders kunnen 24/7 hun klacht melden, online. De onafhankelijke, ervaren klachtenfunctionaris gaat aan de slag met de klacht, past ‘hoor en wederhoor’ toe en beoordeelt of een melding gegrond is. Vervolgens ontvangt u als organisatie een advies voor het nemen van (vervolg)stappen, bijvoorbeeld het initiëren van een integriteitsonderzoek. Als organisatie beslist u of dit advies wordt opgevolgd en zorgt u voor verdere uitvoering.

communicatie
Meld je klacht agressie op het werk

Voordelen

Spreekwolk

Andrew Hoffmanns, ETHXCOM

Goede klachtenregeling draagt bij aan een mooier bedrijf

Toen we begonnen met de ontwikkeling van Meldjeklacht, waren de schandalen The Voice en Ajax nog niet naar buiten gekomen. Sinds dit wel gebeurde is de behoefte aan een professionele klachtenregeling sterk toegenomen. Deze en andere schandalen leggen bloot wat er mis kan gaan als er geen cultuur van openheid en vroegtijdig signaleren van problemen is.

Ontdek wat een professionele klachtenprocedure losmaakt in organisaties. 
Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon:
basis voor professioneel klachtenbeleid

Integriteitsbeleid gaat verder dan een klachtenregeling alleen. Een vertrouwenspersoon is daar ook onderdeel van. Deze is het eerste aanspreekpunt voor werknemers die zijn lastiggevallen of hulp en advies nodig hebben. De vertrouwenspersoon kijkt allereerst of een oplossing in de informele sfeer haalbaar is en begeleidt de uitwerking daarvan. Natuurlijk wijst hij medewerkers van het bedrijf ook op de tool Meldjeklacht en helpt ze desgewenst bij het invullen ervan.

Meldjeklacht heeft ervaren vertrouwenspersonen die op basis van een abonnement en uurtarief beschikbaar zijn.

Blog en informatie

Kenniscentrum

Lees meer over het hoe en waarom een klachtenregeling belangrijk is voor de gezondheid van je bedrijf en je mensen.

Meldjeklacht_ethics & compliance

01-05-2022

Het hart of het verstand

Ik las een mooi artikel in het NRC van het weekend geschreven door Geert Mak.

Meldjeklacht_klachtenregeling

02-05-2022

Waarom een klachtenregeling?

“Dat levert meer werk op dan nodig en daar zit ik niet op te wachten”, zou u kunnen denken.

Hoe ga je om met klachten

03-05-2022

Hoe ga je om met klachten?

Als u eenmaal een klachtenregeling hebt opgezet, er een website of een telefoonnummer beschikbaar is…