Blog

Troonrede en integriteit

Afgelopen dinsdag 19 september 2023 was het weer prinsjesdag. Een jaarlijks terugkerend evenement dat de opening van het parlementaire jaar markeert en de dag dat de Troonrede wordt voorgedragen door de koning. De toespraak die de plannen en prioriteiten van de regering voor het komende jaar schetst. Terwijl de Troonrede meestal gericht is op beleidskwesties zoals economie, gezondheidszorg en onderwijs, is er wellicht ook een link te leggen tussen deze nationale toespraak en het domein van integriteit. Wat denkt u?

Wat is Integriteit?

Integriteit is in principe het juiste doen, gedreven door waarden en principes. Integriteit en vooral integriteitsprogramma’s in organisaties (op zijn Engels ethics & compliance genoemd) verwijst naar het geheel van regels, normen en gedragscodes waaraan organisaties zich moeten houden om ethisch verantwoord en binnen de wet te handelen. Het omvat zowel interne normen als externe wet- en regelgeving. Het doel van het integriteitsprogramma is ervoor te zorgen dat organisaties integer handelen, geen wetten overtreden en ethisch verantwoorde beslissingen nemen. Ook is het integriteitsprogramma een handleiding of richtlijn voor werknemers om het juiste te doen.

De Troonrede als Leidraad voor de Samenleving

De Troonrede heeft een bijzondere plaats in onze samenleving. Het is niet alleen een politieke toespraak, maar ook een gelegenheid voor de regering om de normen en waarden te benadrukken die de basis vormen van onze maatschappij. Hier komen de ethische aspecten van de Troonrede naar voren. De toespraak behandelt vaak thema’s als solidariteit, rechtvaardigheid, duurzaamheid en inclusiviteit. Deze waarden weerspiegelen niet alleen de intenties van de regering, maar ook de bredere maatschappelijke verwachtingen.

Wat heeft de Troonrede te maken met Integriteit?

De Troonrede geeft inzicht in de maatschappelijke verwachtingen en prioriteiten voor het komende jaar. Organisaties kunnen rekening houden met deze verwachtingen bij het formuleren van hun eigen beleid, ook op het gebied van integriteit. Wat de samenleving als belangrijk beschouwt, zou ook in het beleid van organisaties en het integriteitsprogramma moeten worden weerspiegeld.

Duurzaamheid en Verantwoord Ondernemen

Duurzaamheid is vaak een centraal thema in de Troonrede. Goed om naar aanleiding van de Troonrede nog eens te kijken naar hoe dit thema in het integriteitsprogramma terugkomt en hoe je als organisatie kunt bijdragen aan een duurzamere samenleving.

Kansengelijkheid

Een belangrijk onderdeel in de Troonrede is kansengelijkheid en bestaanszekerheid. Iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, heeft recht op dezelfde eerlijke kansen. Dit betekent het voorkomen van discriminatie en het waarborgen van transparante en eerlijke procedures. Een integriteitsprogramma helpt bij het creëren van een veilige werkomgeving waar gelijke kansen worden gewaarborgd voor iedereen.

Verbinding

Verbinding ontstaat waar mensen bij elkaar komen. Dat is niet vanzelfsprekend, maar vraagt blijvende aandacht en inzet van ons allemaal. Wat zorgt in uw organisatie voor verbinding? Gedeelde doelen en waarden zorgen voor verbinding. Zowel binnen de samenleving als binnen bedrijven. Zijn de doelen en waarden van uw organisatie bekend bij uw medewerkers?    

 

De Verantwoordelijkheid van Organisaties

Bewust aandacht geven aan integriteit in uw organisatie is belangrijk om iedereen vanuit dezelfde waarden en principes te laten werken. De Troonrede zou een goed ijkpunt kunnen zijn om het integriteitsprogramma nog eens onder de loep te nemen. Wat zijn de thema’s uit de Troonrede die u zou willen benadrukken in uw integriteitsprogramma het komende jaar, zoals verbinding, kansengelijkheid, diversiteit en inclusiviteit, duurzaamheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over integriteit en hoe een programma op te zetten voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via info@ethxcom.com of 085-0470310. En kijk ook eens op Meldjeklacht.

Ontdek wat een professionele klachtenprocedure losmaakt in organisaties.