Blog

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol binnen organisaties. Maar wat doet een vertrouwenspersoon? Hij of zij is vaak het eerste aanspreekpunt als het gaat om ongewenst gedrag. Maar ook voor persoonlijke kwesties die invloed hebben op uw functioneren of andere integriteitsschendingen kunt u bij de vertrouwenspersoon terecht.
In dit blog zullen we dieper ingaan op wat een vertrouwenspersoon precies is, welke taken deze persoon vervult, en waarom het vaak verstandig is om een externe vertrouwenspersoon in te schakelen.

 

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een professional die een veilige omgeving creëert waarin mensen vrijuit kunnen praten over persoonlijke, professionele of emotionele zaken. Deze persoon is onpartijdig, vertrouwelijk en heeft als doel een ondersteunende rol te vervullen zonder oordeel. Je kunt bij hem of haar terecht voor advies bij het oplossen van conflicten, emotionele ondersteuning, of voor kwesties zoals pesten, intimidatie of discriminatie.

 

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?

Luisteren en Ondersteunen
Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en emotionele ondersteuning. Hij of zij stelt zich open voor de ervaringen van anderen en biedt empathie zonder te oordelen.

Adviseren
Een vertrouwenspersoon geeft advies over mogelijke vervolgstappen op basis van zijn of haar ervaring en kennis. Daarbij blijft vertrouwelijkheid van de besproken informatie altijd gewaarborgd.

Begeleiding
Een vertrouwenspersoon kan begeleiding bieden bij het oplossen van een conflict. Dit kan zijn bij de voorbereiding van een gesprek met leidinggevende of betrokkene. Maar een vertrouwenspersoon kan ook begeleiding bieden wanneer de werknemer de zaak via de klachtenregeling aan de orde wil stellen.

Preventie van Ongewenst Gedrag
Een vertrouwenspersoon is actief betrokken bij het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag, zoals pesten, intimidatie of discriminatie, binnen organisaties.

Voorlichting en Training
Door trainingssessies te organiseren, kan de vertrouwenspersoon het personeel informeren over gedragsnormen, de bedrijfscultuur en de impact van ongewenst gedrag. Trainingen kunnen ook gericht zijn op het herkennen, voorkomen en melden van ongewenst gedrag.

 

Waarom een externe vertrouwenspersoon inhuren?

Onafhankelijkheid en Objectiviteit
De externe vertrouwenspersoon is bekend met uw onderneming, maar is onafhankelijk en kijkt met een open blik naar de situatie. Dit waarborgt onpartijdigheid en objectiviteit.

Vertrouwelijkheid
Externe vertrouwenspersonen bieden een extra laag van vertrouwelijkheid, omdat ze niet direct verbonden zijn aan de dagelijkse gang van zaken. Medewerkers voelen zich vaak vrijer om open te spreken.

Specialistische Kennis
De vertrouwenspersonen van EthXCom beschikken over gespecialiseerde kennis en hebben een erkende opleiding gevolgd.

Laagdrempelig
Medewerkers voelen zich vaak veiliger om zaken te melden bij een externe vertrouwenspersoon, wat kan leiden tot een hogere meldingsbereidheid en dus een gezondere werkomgeving.

 

Conclusie

Een (externe) vertrouwenspersoon is een waardevolle investering voor organisaties die streven naar een veilige werkomgeving. Door de onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid en specialistische kennis die zij bieden, kunnen externe vertrouwenspersonen bijdragen aan het welzijn van medewerkers en het bevorderen van een positieve bedrijfscultuur.

Meer weten?

Wilt u meer weten over integriteit en hoe een programma op te zetten voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via info@ethxcom.com of 085-0470310. En kijk ook eens op Meldjeklacht.

Ontdek wat een professionele klachtenprocedure losmaakt in organisaties.