pesten

Blog

Kwestie van goed zorgen voor je mensen

BHVNederland (www.bhvnederland.nl) uit Zoetermeer is een van de gebruikers van Meldjeklacht. “Met ongeveer 25 mensen in Zoetermeer verzorgen wij trainingen door het hele land op het gebied van Bedrijfshulpverlening (BHV), EHBO en AED aan zo’n 20.000 cursisten. Dan kan er natuurlijk altijd een keer sprake zijn van oneerlijke of onheuse bejegening. Omdat wij zowel onze collega’s, instructeurs en cursisten willen beschermen en pal staan voor de kernwaarden eerlijkheid en vertrouwen, hebben we Meldjeklacht opengesteld voor medewerkers en cursisten. Nee, er komen weinig klachten binnen, de interne lijnen zijn kort, maar in het geval dat er wel wat speelt kunnen klachten nu snel en professioneel opgepakt worden door de klachtenfunctionaris van Meldjeklacht”, aldus Kees Weerheim, directeur. 

We merken dat het veiligheidsbewustzijn in Nederland stijgt. Veiligheid krijgt een steeds meer bredere inhoud. Ieder mens dient zich veilig te voelen. Wij als BHVNederland dragen daar aan bij door wat wij doen. Wij redden mensenlevens!

Voor ons betekent veiligheid niet alleen veilig werken, dat een organisatie voldoet aan de Arbowet, maar veiligheid is ook een gevoel. Je veilig op de werkvloer voelen is meer dan het hebben van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), de juiste afstellingen van je bureau, scherm en stoel, en het is meer dan het hebben van een ontruimingsplan. Veiligheid gaat ook over (seksuele) intimidatie, agressie, discriminatie, corruptie etc. Wij hanteren daarin uiteraard een zerotolerancebeleid (nultolerantiebeleid).

Daarom hebben wij een professionele en laagdrempelige klachtenregeling om al onze relaties te beschermen. Een klacht kan geheel vertrouwelijk (en eventueel volledig anoniem) gemeld worden. Vervolgens wordt het persoonlijk opgepakt en behandeld door een onafhankelijke klachtenbegeleider van Meldjeklacht.

Zo is BHVNederland is de route naar het gevoel van veiligheid, voor iedere organisatie, voor ieder mens.

Ontdek wat een professionele klachtenprocedure losmaakt in organisaties.