Blog

De 7 pijlers van een goed integriteitsprogramma

Bij EthXCom houden wij ons de hele dag bezig met integriteit. Wij volgen hierbij 7 pijlers van een goed integriteitsprogramma. Het naleven van ethische normen en wettelijke voorschriften is niet alleen een verantwoordelijkheid, maar ook een kans om duurzame groei en succes te stimuleren. In deze blog gaan wij dieper in op de 7 pijlers van een goed integriteitsprogramma en waarom ze essentieel zijn voor elke organisatie die streeft naar integriteit en betrouwbaarheid.

 

1. Standaarden en Procedures

Het begint allemaal met het vaststellen van duidelijke standaarden en procedures die richting geven aan het gedrag op de werkvloer. Door heldere richtlijnen op te stellen, is het voor iedereen duidelijk wat de verwachtingen voor integer gedrag zijn en zet je de toon voor een cultuur van integriteit. Een mooi voorbeeld hiervan is het opstellen van een gedragscode. Belangrijk is hierbij dat deze ook bekend is en blijft onder alle werknemers. 

 

2. Governance

Bij governance draait het om hoe je jouw integriteitsprogramma hebt ingericht. Een effectief integriteitsprogramma vraagt om sterke governance structuren. Dit zijn de structuur en de processen die zijn opgezet om toezicht te houden op naleving en om ervoor te zorgen dat de organisatie haar compliance-doelstellingen bereikt. Je kunt bijvoorbeeld een integriteitsmanager aanstellen.

 

3. Communicatie & Training

Communicatie is de sleutel tot het inbrengen van integriteit op de werkvloer. Communicatie en training is van groot belang om medewerkers bewust te maken en houden van integriteit en hen de kennis en vaardigheden te bieden die nodig zijn om integer te kunnen handelen in alle aspecten van hun werk.

 

4. Auditing & Monitoring

Om de effectiviteit van uw integriteitsprogramma te waarborgen, is het belangrijk om af en toe audits en monitoring uit te voeren om potentiële risico’s te in te schatten en te beheren. Je bent er zo op tijd bij als dingen niet helemaal lekker lopen.

 

5. Rapportagesysteem

Transparantie is een cruciaal onderdeel van integriteit. Het inrichten van rapportage over integriteit is belangrijk zodat meldingen serieus genomen en zorgvuldig onderzocht kunnen worden. Zo kan passende actie worden ondernomen.

 

6. Administratie van het complianceprogramma

Een goed beheer van documentatie en administratie is noodzakelijk om integriteit te waarborgen. Denk hierbij aan registratie van giften en entertainment, registratie van belangenverstrengeling​ en registratie van gedragscode certificering en trainingen.

 

7. Melden & Onderzoek

Het is voor medewerkers belangrijk dat zij weten waar zij terecht kunnen als zij een vermoeden van een integriteitsschending hebben of ongewenste omgangsvormen ervaren op de werkvloer. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is hierin van groot belang. De vertrouwenspersoon luistert, adviseert en begeleidt uw medewerkers als zij te maken hebben met ongewenste omgangsvormen of een integriteitskwestie.

Daarnaast is het belangrijk om een meldregeling in te richten. U kunt hiervoor gebruikmaken van onze online tool meldjeklacht. Uw medewerkers kunnen hier hun klacht melden en deze wordt onderzocht door een van onze medewerkers.

EthXCom gelooft dat integriteit niet alleen een doel is, maar ook een reis. Wij streven ernaar om uw organisatie zo goed en volledig mogelijk te voorzien van een sterk integriteitsprogramma. Met de 7 pijlers als onze leidraad, kijken we vol vertrouwen naar de toekomst en de mogelijkheden die het u en ons zal brengen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over integriteit en hoe een programma op te zetten voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via info@ethxcom.com of 085-0470310. En kijk ook eens op Meldjeklacht.

Ontdek wat een professionele klachtenprocedure losmaakt in organisaties.