handelswijze

Blog

Bedrijfscultuur en integriteit

Af en toe kom ik iemand tegen die een vertrouwenspersoon en klachtenregeling niet nodig vindt, want “wij werken aan een goede bedrijfscultuur”. Het argument is dat in een mens-georiënteerd bedrijf met aandacht voor elkaar, openheid en een dienend leiderschap, issues besproken worden en een vertrouwenspersoon en klachtenregeling niet nodig zijn. Sterker nog, integriteitsissues, problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen of integriteit (zoals fraude, belangenverstrengeling) komen gewoon niet voor.

Ik kan me daar best wel in vinden. Een goede bedrijfscultuur is een voorwaarde voor een integer bedrijf. Er zijn boeken vol geschreven over het belang van de eigenaar van start-ups en de leiders van grotere bedrijven in het vormen van een bedrijfscultuur. Dus als een eigenaar of manager tegen mij zegt dat hij daaraan werkt, dan kan ik dat alleen maar toejuichen.

Maar de cijfers laten zien dat er nog een hoop werk aan de winkel is. In één van mijn LinkedIn posts gaf ik aan dat:

  • 1 op de 8 medewerkers ongewenst gedrag op het werk meemaakt en
  • daarvan slechts 27% hun verhaal bij de leidinggevende doen en 13% het met een vertrouwenspersoon bespreekt.

Dat betekent natuurlijk niet dat daarmee de rol van de eigenaar en manager minder belangrijk is, maar:

  • Wat bedoelt deze dan met “werken aan een goede bedrijfscultuur”? Wordt er inderdaad voldoende aandacht besteed aan pestgedrag en seksuele intimidatie? Of bedoelt hij daar iets anders mee? Bijvoorbeeld een “goede sfeer” en wat is dat dan?
  • En bij een iets groter bedrijf, hoe denkt het middle management hierover? Dragen zij dezelfde waarden uit als de eigenaar of directeur?
  • En ondanks alle goede bedoelingen en uitingen van eigenaars en managers, de invloed van management op de waarden van hun medewerkers is uiteindelijk beperkt.

Dus gebeurt er wel eens wat, zoals blijkt uit de cijfers. Bijvoorbeeld pestgedrag of (seksuele) intimidatie, maar ook belangenverstrengeling of ongepaste giften die bedrijfsbeslissingen hebben beïnvloed. En dan is het belangrijk dat naast het werken aan een goede, integere bedrijfscultuur door eigenaar, directeur en leidinggevenden, er ook een borging is door middel van gedragscode, trainingen en een vertrouwenspersoon en klachtenregeling. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de externe vertrouwenspersoon  en het uitbesteden van de klachtenregeling of over de implementatie van een integriteitsprogramma, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via info@ethxcom.com of 085-0470310. En kijk ook eens op Meldjeklacht.

Ontdek wat een professionele klachtenprocedure losmaakt in organisaties.