Blog

7 vormen van grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag. Hot-topic momenteel. Je komt het overal tegen. Bij de Publieke Omroep, in de top van grote bedrijven, enzovoorts. Maar slaan we niet een beetje door soms? Zijn we wel bewust van wat grensoverschrijdend gedrag is? Of is dit per persoon verschillend? Bij EthXCom begrijpen wij het belang van het herkennen en aanpakken van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Wij onderscheiden dan ook 7 vormen van grensoverschrijdend gedrag.

 

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie verwijst naar ongewenst gedrag van seksuele aard dat vaak tot doel heeft iemand anders te vernederen, beledigen of intimideren. Het kan variëren van verbaal, non-verbaal tot fysiek gedrag. Seksuele intimidatie kan vele vormen aannemen, waaronder ongepaste opmerkingen, ongewenste aanrakingen, seksuele voorstellen en intimidatie zowel online als op de werkvloer.

Discriminatie

Het maken van direct, dan wel indirect onderscheid, of het nu gaat om leeftijd, geslacht, afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of andere factoren, discriminatie hoort niet thuis in een professionele omgeving.

Agressie en geweld

Het spreekt voor zich dat geweld op de werkvloer onacceptabel is. Bij deze vorm van grensoverschrijdend gedrag gaat het om psychisch of fysiek lastig vallen, bedreigen of aanvallen worden. Onze klachtenregeling biedt een gestructureerde aanpak om dergelijke situaties aan te pakken en te voorkomen.

Verbale intimidatie

Dit omvat beledigingen, vernederende opmerkingen en bedreigingen. Onze vertrouwenspersonen zijn er om te luisteren en ondersteuning te bieden aan diegenen die hiermee geconfronteerd worden. Verbale intimidatie kan vaak ook gezien worden als pesten. Maar verbale intimidatie omvat enkel het gebruik van woorden om iemand te kwetsen, beledigen, bedreigen of vernederen.

Pesten

Of het nu online of offline is, pestgedrag kan verwoestend zijn. Onder pesten wordt verstaan alle vormen van structureel  intimiderend gedrag met als doel een ander te kwetsen of vernederen. structureel is hier essentieel. eenmalige gedragingen worden niet verstaan onder pesten.

Psychologische intimidatie

Psychologische intimidatie verwijst naar gedrag dat tot doel heeft de mentale gezondheid, het zelfvertrouwen en het welzijn van een individu te schaden. Manipulatie en constante controle zijn hier voorbeelden van.

Inbreuk op privacy

Respect voor iemands privacy is cruciaal. Als er sprake is van inbreuk op privacy, staan onze vertrouwenspersonen klaar om de situatie te beoordelen en passende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld het maken van een melding via de meldregeling.

Nu je de 7 vormen van grensoverschrijdend gedrag kent kun je het makkelijker herkennen en actie ondernemen. Onze vertrouwenspersonen staan altijd klaar om te luisteren, adviseren en begeleiden bij het kiezen van en het werken aan een passende aanpak voor het probleem. Waar ga jij naartoe wanneer je je onveilig voelt op de werkvloer? 

Meer weten?

Wilt u meer weten over integriteit en hoe een programma op te zetten voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via info@ethxcom.com of 085-0470310. En kijk ook eens op Meldjeklacht.

Ontdek wat een professionele klachtenprocedure losmaakt in organisaties.