handelswijze

Blog

Welke klachten kom je tegen?

Een klachtenregeling opzetten is één ding, maar dan komen de klachten. Wat kun je verwachten? Welke soorten klachten zijn er? In deze blog een paar voorbeelden van klachten die je kunt verwachten.

Allereerst is geen enkel bedrijf hetzelfde en het soort klachten hangt natuurlijk erg af van het type bedrijf. Ben je een consultancy bedrijf, dan zullen er meer klachten zijn op het gebied van personeel, terwijl een bouwbedrijf veel meer klachten krijgt over aanbestedingen en inkopen. Bedrijven waar de machtsverhoudingen groot zijn, zoals onderwijsinstellingen en zorg, kunnen meer klachten verwachten op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Daarnaast speelt de cultuur in een bedrijf en of er een actief integriteitsprogramma is uiteraard een grote rol. Dat gezegd hebbende, laten we eens kijken wat je zoals verwachten kunt.

Mogelijke omkoping

“Jan de Koning (hoofd inkoop) heeft een dure grasmaaier ontvangen van leverancier TuinTotaal. Deze is bij hem thuis bezorgd in ruil voor een grote inkooporder. Het gaat om order 103305 van EUR 32.650,00 voor de aanleg van de tuin rondom het kantoor. Ik hoorde Jan toevallig over de telefoon praten met Harry van Tiggelen van TuinTotaal waarin Jan zei dat het een mooi ding was waar hij veel aan had.” Aldus een anonieme melding.

Dit is een melding waar best veel informatie wordt gegeven en die aanleiding geeft tot verder onderzoek van de order en hoe deze is aanbesteed, wat de relatie is tussen Jan en Harry en uiteindelijk een gesprek met Jan over hoe hij aan de grasmaaier komt. Mogelijk dient een extern onderzoeksbureau ingeschakeld te worden voor verder onderzoek.

 Onterechte beoordeling

Klaas De Lange meldt een klacht over zijn eindejaarsbeoordeling. Hij is het niet eens met zijn functioneringsgesprek en beoordeling die in zijn ogen veel hoger had moeten zijn. Hij noemt een aantal activiteiten op die hij allemaal gedaan heeft het afgelopen jaar en die in zijn ogen niet op de juiste waarde zijn geschat.

Vaak zijn dit personeelsaangelegenheden waarbij ongewenste omgangsvormen of integriteitschending niet aan de orde is. Als de procedure voor eindejaarsbeoordeling gevolgd is en er geen mogelijke schending van de gedragsregels is, zoals discriminatie of ongelijke behandeling, dan is er geen aanleiding de klacht verder te onderzoeken. Uiteraard is het wel verstandig personeelszaken op de hoogte te stellen zodat zij in gesprek kunnen met Klaas.

 Mogelijke intimidatie

“Ik heb gehoord dat Veronique van Financiën door haar baas Kees van Zomeren behoorlijk is uitgescholden. Misschien kunnen jullie daar eens naar kijken. Kees heeft tegen mij ook wel eens wat gezegd, maar ik laat me dat niet op mijn kop zitten, dus hij droop gauw af. Maar Kees kan wel behoorlijk intimiderend zijn.” Aldus een anonieme melding.

Veel van de meldingen beginnen met “Ik heb gehoord dat…” of “Ik denk dat…”. En hoewel je wilt dat alle mogelijke misstanden op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit gemeld wordt, zijn er in veel gevallen te weinig aanknopingspunten om verder onderzoek te doen. Als na navraag om meer informatie, geen aanleiding is om verder onderzoek te doen, wordt de melding gesloten.

Seksuele intimidatie

Marie Mulders doet een melding van seksuele intimidatie. “Ik word al jaren lastiggevallen door Piet van Facility Management. Hij zit af en toe aan me op intieme plekken en ik durf niet zo goed hier iets van te zeggen. Hij is de manager van Facility Management en ik werk daar met een tijdelijk contract in de planning en kan mijn baan verliezen door Piet. De laatste tijd is het erger geworden en vraagt hij me mee naar zijn huis te gaan. Ook stuurt hij mij appjes.”

Belangrijk bij meldingen van (seksuele) intimidatie is dat er zo snel mogelijk een gesprek wordt aangegaan met de melder (als hij of zij dat wil uiteraard) om allereerst beter te begrijpen wat er precies speelt en te onderzoeken hoe het gedrag gestopt kan worden. Het is belangrijk dat de melder gehoord en gezien wordt en dat de stappen om tot een oplossing te komen altijd in overleg met de melder worden gedaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het uitbesteden van de klachtenregeling, de eerste analyse en de functie van vertrouwenspersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via info@meldjeklacht.nl of 085-047 03 10.

Ontdek wat een professionele klachtenprocedure losmaakt in organisaties.