pesten

Blog

Vertrouwenspersoon in drie stappen

Als werkgever dient u zorg te dragen voor de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers op de werkvloer. Daartoe valt ook het voeren van een beleid gericht op voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dan gaat het om het voorkomen van pestgedrag, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie & geweld.

Een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van een goed PSA-beleid en regelt u bij ons in drie stappen. Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief en heeft veel ervaring en kennis op dit gebied. Het verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen. Zo werkt u aan een goede werksfeer en houdt u uw mensen duurzaam inzetbaar.

Hoe klein u ook bent als organisatie, een melding van ongewenste omgangsvormen moet u als werkgever altijd serieus nemen. Maar het kan voor een slachtoffer lastig zijn over de problemen te praten. Een vertrouwenspersoon van EthXCom is het aanspreekpunt voor uw werknemer die ongewenst gedrag ervaart, die luistert en meedenkt over welke interventie wenselijk is. De externe vertrouwenspersoon is bekend met uw onderneming, maar is onafhankelijk en kijkt met een open blik naar de situatie.

 Een werknemer kan zelf, zonder de leidinggevende in te lichten, de vertrouwenspersoon inschakelen. Samen bekijken ze het probleem, bespreken ze wat de werknemer zelf heeft ondernomen en bepalen de vervolgstappen. Hij helpt de werknemer om te gaan met het ongewenste gedrag. Naast een luisterend oor biedt hij ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de onderneming.

 In drie stappen heeft u het geregeld:

  1. Neem contact op met EthXCom via info@meldjeklacht.nl of 085-0470310 zodat wij een vrijblijvend introductiegesprek met u kunnen plannen.
  2. Als het na het introductiegesprek klikt met de vertrouwenspersoon wordt er een introductiebijeenkomst gepland met uw medewerkers waarin de rol van de vertrouwenspersoon wordt uitgelegd.
  3. De directe contactgegevens (een e-mailadres en telefoonnummer) worden met uw medewerkers gedeeld en de vertrouwenspersoon kan direct vertrouwelijk worden benaderd voor een melding van ongewenst gedrag.

 Zo simpel is het!

Meer weten?

Wilt u meer weten over de introductie van de vertrouwenspersoon in uw organisatie en wat Meld je Klacht daarin kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via info@meldjeklacht.nl of 085-047 03 10.

Ontdek wat een professionele klachtenprocedure losmaakt in organisaties.