Blog

Komt de kerstborrel er weer aan?

Begin december stond in het NRC een mooi artikel met de titel “Wat als het misgaat op de kerstborrel? ‘Handel snel’, waarin wordt aangegeven dat je als werkgever verantwoordelijk blijft voor de veiligheid van je personeel, ook op de kerstborrel in een lokale uitgaansgelegenheid. 

In dit artikel wordt bepleit goed na te denken over het bedrijfsfeest of de kerstborrel. Na twee jaar corona mag het weer en zouden de remmen los kunnen gaan. En met alcohol in het spel, ligt ongewenst gedrag op de loer.

Kerstborrels, bedrijfsuitjes, maar ook de vaste kroegavond voor collega’s zijn veelvoorkomende situaties waar klachten uit voortkomen. Werkgevers hebben op grond van de Arbowet de plicht om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Die plicht reikt veel verder dan goede schoenen op de bouwplaats of de juiste bureaustoel. Het gaat ook – en nu veel nadrukkelijker dan voorheen – over een sociaal veilige werkomgeving. Pesten, discriminatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag moeten nadrukkelijk worden bestreden en ( bij voorkeur) voorkomen.

Daarin speelt cultuur een belangrijke rol. Als leidinggevende moet je je afvragen wat voor organisatiecultuur je voor ogen staat. Wat betekent bijvoorbeeld een uitspraak als “Een grapje moet kunnen”, het kan zomaar een voedingsbodem zijn voor ongewenst gedrag. 

Wat moet je dan doen als werkgever, geen kerstborrel dan maar? Nee, dat hoeft natuurlijk niet, maar denk na over hoe je het leuk kan houden. Misschien is het niet verstandig onbeperkt alcohol te schenken. Houdt als leidinggevende rekening met jouw voorbeeldrol. En gebeurt er toch iets, handel snel! Zet iemand in de taxi als er teveel gedronken is of als hij of zij handtastelijk wordt.

En zorg dat iedereen weet waar je met jouw klacht naar toe kan en dat deze serieus genomen wordt. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de klachtenregeling of het doen van onderzoek, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via info@ethxcom.com of 085-0470310. En kijk ook eens op Meldjeklacht.

Ontdek wat een professionele klachtenprocedure losmaakt in organisaties.